Văn phòng cho thuê
Thương hiệu
Khu A - Khác
  • grid
  • list
Tầng 4 Khu AB - 500m2 Mã SP: TẦNG 4 KHU AB - 500M2Tầng 4 khu AB - 500m2
Thời gian trống từ 10/5/2020  
starstarstarstarstar
Tầng 5 khu A - 135M2 Mã SP: TẦNG 5 KHU A - 135M2Tầng 5 khu A - 135M2

starstarstarstarstar
Tầng 12 - 27m2 Mã SP: 12 27M2
Tầng 12 - 27m2 trống từ 07/12/2019
starstarstarstarstar
Lên đầu trang