Văn phòng cho thuê
Thương hiệu
Thương hiệu - Khác
  • grid
  • list
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 4 KHU AB - 500M2Tầng 4 Khu AB - 500m2Tầng 4 khu AB - 500m2
Thời gian trống từ 10/5/2020  
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 9 KHU B2 - 70M2TẦNG 9 KHU B2 - 70m2TẦNG 9 KHU B2 - 70m2
Thời gian trống từ 22/03/2020  
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 7 KHU B - 365M2TẦNG 7 KHU B - 365M2TẦNG 7 KHU B - 365M2
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 11 KHU B2 - 265M2TẦNG 11 KHU B2 - 265M2TẦNG 11 KHU B2 - 265M2
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 5 KHU C2 - 175M2TẦNG 5 KHU C2 - 175M2TẦNG 5 KHU C2 - 175M2 trống từ 01/2/2020
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 8 KHU C3 - 27M2Tầng 8 Khu C3 - 27m2Tầng 8 Khu C3 - 27m2
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 5 KHU B - 365M2Tầng 5 khu B - 365m2Tầng 5 khu B - 365m2
Thời gian trống bắt đầu từ: 01/4/2020
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 5 KHU A - 135M2Tầng 5 khu A - 135M2Tầng 5 khu A - 135M2

starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 7 KHU C1 - 100M2Tầng 7 khu C1 - 100m2Tầng 7 khu C1 - 100m2
Thời gian trống từ 1/4/2020  
starstarstarstarstar
Mã SP: 12 27M2Tầng 12 - 27m2
Tầng 12 - 27m2 trống từ 07/12/2019
Lên đầu trang