Văn phòng cho thuê
Thương hiệu
Thương hiệu - Khác
  • grid
  • list
TẦNG 7 KHU B - 364M2 Mã SP: TẦNG 7 KHU B - 364M2TẦNG 7 KHU B - 364M2
starstarstarstarstar
TẦNG 11 KHU B2 - 264M2 Mã SP: TẦNG 11 KHU B2 - 264M2TẦNG 11 KHU B2 - 264M2
starstarstarstarstar
TẦNG 5 KHU C2 - 175M2 Mã SP: TẦNG 5 KHU C2 - 175M2TẦNG 5 KHU C2 - 175M2
starstarstarstarstar
Tầng 5 khu B - 500m2 Mã SP: TẦNG 5 KHU B - 500M2Tầng 5 khu B - 500m2
Thời gian trống bắt đầu từ: 15/5/2019
starstarstarstarstar
Tầng 5 khu A - 500M2 Mã SP: TẦNG 5 KHU A - 500M2Tầng 5 khu A - 500M2
Thời gian trống bắt đầu từ: 17/5/2019
starstarstarstarstar
Tầng 7 khu B - 364m2 Mã SP: TẦNG 7 KHU B - 364M2Tầng 7 khu B - 364m2
Thời gian trống bắt đầu từ: 1/4/2019
starstarstarstarstar
Tầng 11 khu B2 - 264m2 Mã SP: TẦNG 11 KHU B2 - 264M2Tầng 11 khu B2 - 264m2
Thời gian trống bắt đầu từ 1/4/2019
starstarstarstarstar
Lên đầu trang