Văn phòng cho thuê
Thương hiệu
Khu B - Khác
  • grid
  • list
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 7 KHU B - 364M2Tầng 7 khu B - 364m2Tầng 7 khu B - 364m2
Thời gian trống bắt đầu từ: 1/4/2019
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 11 KHU B2 - 264M2Tầng 11 khu B2 - 264m2Tầng 11 khu B2 - 264m2
Thời gian trống bắt đầu từ 1/4/2019
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 8 KHU B1- 103M2 Tầng 8 khu B1- 103m2Tầng 8 khu B1- 103m2 
Thời gian trống bắt đầu từ 1/7/2019
Lên đầu trang