Văn phòng cho thuê
Thương hiệu
Khu B - Khác
  • grid
  • list
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 9 KHU B2 - 70M2TẦNG 9 KHU B2 - 70m2TẦNG 9 KHU B2 - 70m2
Thời gian trống từ 22/03/2020  
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 7 KHU B - 365M2TẦNG 7 KHU B - 365M2TẦNG 7 KHU B - 365M2
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 11 KHU B2 - 265M2TẦNG 11 KHU B2 - 265M2TẦNG 11 KHU B2 - 265M2
starstarstarstarstar
Mã SP: TẦNG 5 KHU B - 365M2Tầng 5 khu B - 365m2Tầng 5 khu B - 365m2
Thời gian trống bắt đầu từ: 01/4/2020
Lên đầu trang